Magnetometria

Magnetometria atomowa wykorzystuje związek między własnościami optycznymi ośrodka, a zewnętrznym polem magnetycznym. W naszych eksperymentach atomy rubidu oddziałują nieliniowo z rezonansową wiązką lasera. Pozwala to na uzyskanie własności optycznych wyjątkowo czułych na pole magnetyczne. W doświadczeniach tych kluczowe jest wytworzenie i utrzymanie w ośrodku koherencji pomiędzy podpoziomami Zeemanowskimi w atomach. Światło laserowe służy zarówno do wygenerowania odpowiednich koherencji, jak i spróbkowania uzyskanej anizotropii poprzez pomiar kąta skręcenia polaryzacji wiązki propagującej przez ośrodek - tzw. nieliniowy efekt Faradaya. Silna zależność wyniku pomiaru od przyłożonego pola magnetycznego pozwala z jednej strony na skonstruowanie bardzo czułego magnetometru, a z drugiej umożliwia kontrolowaną manipulację stanami atomów - tzw. inżynierię stanów kwantowych.

 

Eksperymenty:

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
Vector light shift averaging in paraffin-coated alkali vapor cells E. Zhivun, A. Wickenbrock, J. Sudyka, B. Patton, S. Pustelny and D. Budker Opt. Express 24, 15384 2016
Longitudinal spin relaxation in nitrogen-vacancy ensembles in diamond M. Mrózek, D. Rudnicki, P. Kehayias, A. Jarmola, D. Budker and W. Gawlik EPJ QT 2:22 2015
Zero-field nuclear magnetic resonance spectroscopy of viscous liquids Y. Shimizu, J.W. Blanchard, S. Pustelny, G. Saielli, A. Bagno, M. P. Ledbetter, D. Budker, A. Pines J. Magn. Reson. 250, 1-6 2015
Nonlinear magneto-optical rotation in rubidium vapor excited with blue light S. Pustelny, L. Busaite, M. Auzinsh, A. Akulshin, N. Leefer, and D. Budker Phys. Rev. A 92, 053410 2015
Magneto-optical effects and rf magnetic field detection in cold rubidium atoms K. Sycz, A.M. Wojciechowski, and W. Gawlik J. Phys. Conf. Ser. 497, 012006 2014
Multi-channel dataacquisitionsystemwithabsolute time synchronization P. Włodarczyk, S. Pustelny, D. Budker, and M. Lipinski Nucl. Instrum. Meth. A 763, 150 2014
Saturated-absorption spectroscopy revisited: atomic transitions in strong magnetic fields (>20 mT) with a micrometer-thin cell A. Sargsyan, A. Tonoyan, R. Mirzoyan, D. Sarkisyan, A.M. Wojciechowski, A. Stabrawa, and W. Gawlik Opt. Lett. 39, 2270 2014
Spin-exchange narrowing of the atomic ground-state resonances W. Chalupczak, P. Josephs-Franks, B. Patton, and S. Pustelny Phys. Rev. A 90, 042509 2014
Microwave saturation spectroscopy of nitrogen-vacancy ensembles in diamond P. Kehayias, M. Mrózek, V. M. Acosta, A. Jarmola, D. S. Rudnicki, R. Folman, W. Gawlik, and D. Budker Phys. Rev. B 89, 245202 2014
Long-lived heteronuclear spin-singlet states in liquids at a zero magnetic field M. Emondts, M. P. Ledbetter, S. Pustelny, T. Theis, B. Patton, J. W. Blanchard, M. C. Butler, D. Budker, and A. Pines Phys. Rev. Lett. 112, 077601 2014