Zastosowania

Rozwijamy zastosowania fotoniki w następujących kierunkach:

1) Konstrukcja czujników słabych pól magnetycznych (DC, AC, RF) opartych na efektach magneto-optycznych w parach atomowych oraz w kryształach diamentu z centrami barwnymi

2) Konstrukcja czujników fotonicznych do detekcji substancji (gazów, cieczy, zawiesin nanocząstek) wprowadzonych do fotonicznych światłowodów mikrostrukturalnych

3) Zastosowania efektów fotonicznych w światłowodach z siatkami Bragga do ochrony zabytków dziedzictwa kulturowego

4) Zastosowania kontrolowanych wyładowań plazmowych do ochrony i odkażania starodruków

5) Zastosowania badań z zakresu fizyki plazmy do optymalizacji i kontroli procesu spawania łukowego

6) Zastosowania technik i metod spektroskopowych oraz nowoczesnych źródeł fotonicznych do diagnostyki bio-medycznej.