Nowe materiały

Lasery o małej mocy są już od pewnego czasu stosowane w leczeniu licznych schorzeń, pomimo że fizyczny mechanizm skutków ich działania jest bardzo niejasny. Aby zbadać powiązania pomiędzy parametrami światła laserowego a jego skutkami biologicznymi, przeprowadzamy systematyczne badania polegające na naświetlaniu próbek biologicznych laserem o małej mocy. Wstępne pomiary parametrów morfologicznych krwi są bardzo obiecujące ze względu na wykrytą przez nas ścisłą ich korelację z naświetlaniem. Naszym następnym celem jest optymalizacja tego efektu i stworzenie modelu biofizycznego. Lasery o małej mocy są już od pewnego czasu stosowane w leczeniu licznych schorzeń, pomimo że fizyczny mechanizm skutków ich działania jest bardzo niejasny. Aby zbadać powiązania pomiędzy parametrami światła laserowego a jego skutkami biologicznymi, przeprowadzamy systematyczne badania polegające na naświetlaniu próbek biologicznych laserem o małej mocy. Wstępne pomiary parametrów morfologicznych krwi są bardzo obiecujące ze względu na wykrytą przez nas ścisłą ich korelację z naświetlaniem. Naszym następnym celem jest optymalizacja tego efektu i stworzenie modelu biofizycznego.

Eksperymenty:

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
Preparation of yttria powders co-doped with Nd3+ and La3+ using EDTA gel processes for application in transparent ceramics A. Kruk, A. Wajler, M. Bobruk, A. Adamczyk, M. Mrózek, W. Gawlik, T. Brylewski J. Eur. Ceram. Soc. 2017
Coherent population oscillations with nitrogen-vacancy color centers in diamond M. Mrózek, A. M. Wojciechowski, D. S. Rudnicki, J. Zachorowski, P. Kehayias, D. Budker, and W. Gawlik Phys. Rev. B 94, 035204 2016
Circularly polarized microwaves for magnetic resonance study in the GHz range: Application to nitrogen-vacancy in diamonds M. Mrózek, J. Mlynarczyk, D. S. Rudnicki, and W. Gawlik Appl. Phys. Lett. 107, 013505 2015
Longitudinal spin relaxation in nitrogen-vacancy ensembles in diamond M. Mrózek, D. Rudnicki, P. Kehayias, A. Jarmola, D. Budker and W. Gawlik EPJ QT 2:22 2015
Transparent yttrium oxide ceramics as potential optical isolator materials A. Kruk, A. Wajler, M. Mrozek, L. Zych, W. Gawlik, T. Brylewski Opt Appl, Vol.45(4),585-594 2015
Adsorption of cationic organic dyes in suspended-core fibers B. Wajnchold, M. Grabka, A. Uminska, A. Rygula, D. Kotas, M. Golunski, S. Pustelny, and W. Gawlik Opt. Lett. 40, 1647-1650 2015
Synthesis and Physicochemical Properties of Yttrium Oxide Doped with Neodymium and Lanthanum A. Kruk, M. Mrózek, J. Domagała, T. Brylewski, W. Gawlik Journal of Electronic Materials, Vol. 43, 9, 3611-3617 2014
Microwave saturation spectroscopy of nitrogen-vacancy ensembles in diamond P. Kehayias, M. Mrózek, V. M. Acosta, A. Jarmola, D. S. Rudnicki, R. Folman, W. Gawlik, and D. Budker Phys. Rev. B 89, 245202 2014
Magnetic field interaction with guided light for detection of an active gaseous medium within an optical fiber F. V. Englich, M. Grabka, D. G. Lancaster, T. M. Monro Opt. Express 21, 2491 2013
Nanosecond infrared laser-induced precipitation of silver nanoparticles in glass A. Wolak, M. Grabiec, O. Véron, J.-P. Blondeau, and K. Dzierżęga Photonics Letters of Poland 5(2), 54 2013