Zastosowania

Rozwijamy zastosowania fotoniki w następujących kierunkach:

1) Konstrukcja czujników słabych pól magnetycznych (DC, AC, RF) opartych na efektach magneto-optycznych w parach atomowych oraz w kryształach diamentu z centrami barwnymi

2) Konstrukcja czujników fotonicznych do detekcji substancji (gazów, cieczy, zawiesin nanocząstek) wprowadzonych do fotonicznych światłowodów mikrostrukturalnych

3) Zastosowania efektów fotonicznych w światłowodach z siatkami Bragga do ochrony zabytków dziedzictwa kulturowego

4) Zastosowania kontrolowanych wyładowań plazmowych do ochrony i odkażania starodruków

5) Zastosowania badań z zakresu fizyki plazmy do optymalizacji i kontroli procesu spawania łukowego

6) Zastosowania technik i metod spektroskopowych oraz nowoczesnych źródeł fotonicznych do diagnostyki bio-medycznej.

 

 

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
Neural networks and determination of diatomic molecule interatomic potential of cadmium dimer T. Urbańczyk, J. Koperski Spectrochim. Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc. 189, 502 2018
Coherent population oscillations with nitrogen-vacancy color centers in diamond M. Mrózek, A. M. Wojciechowski, D. S. Rudnicki, J. Zachorowski, P. Kehayias, D. Budker, and W. Gawlik Phys. Rev. B 94, 035204 2016
Circularly polarized microwaves for magnetic resonance study in the GHz range: Application to nitrogen-vacancy in diamonds M. Mrózek, J. Mlynarczyk, D. S. Rudnicki, and W. Gawlik Appl. Phys. Lett. 107, 013505 2015
Longitudinal spin relaxation in nitrogen-vacancy ensembles in diamond M. Mrózek, D. Rudnicki, P. Kehayias, A. Jarmola, D. Budker and W. Gawlik EPJ QT 2:22 2015
Zero-field nuclear magnetic resonance spectroscopy of viscous liquids Y. Shimizu, J.W. Blanchard, S. Pustelny, G. Saielli, A. Bagno, M. P. Ledbetter, D. Budker, A. Pines J. Magn. Reson. 250, 1-6 2015
Risk of climate-induced damage in historic textiles Ł. Bratasz, M. Łukomski, A. Klisińska-Kopacz, W. Zawadzki, K. Dzierżęga, M.Bartosik, J. Sobczyk, F.J. Lennard and R. Kozłowski Strain 51, 78-88 2015
Synthesis and Physicochemical Properties of Yttrium Oxide Doped with Neodymium and Lanthanum A. Kruk, M. Mrózek, J. Domagała, T. Brylewski, W. Gawlik Journal of Electronic Materials, Vol. 43, 9, 3611-3617 2014
Multi-channel dataacquisitionsystemwithabsolute time synchronization P. Włodarczyk, S. Pustelny, D. Budker, and M. Lipinski Nucl. Instrum. Meth. A 763, 150 2014
Investigation of the local thermodynamic equilibrium of laser-induced aluminum plasma by Thomson scattering technique A. Mendys, M. Kański, A. Farah-Sougueh, S. Pellerin, B. Pokrzywka, K. Dzierżęga Spectrochimica Acta Part B 2014
The Global Network of Optical Magnetometers for Exotic physics (GNOME): A novel scheme to search for physics beyond the Standard Model S. Pustelny, D. F. Jackson Kimball, C. Pankow, M. P. Ledbetter, P. Wlodarczyk, P. Wcislo, M. Pospelov, J. R. Smith, J. Read, W. Gawlik, and D. Budke Ann. Phys. (Berlin) 525, 659-670 2013