Joanna Sobczuk doktorem !!!

17 marca 2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sobczuk. W obecności recenzentów, Prof. Romana Ciuryły z UMK, Prof. Rafała Hakalli z UR i Dr hab. Anny Grocholi z IF PAN oraz członków wydziałowej komisji powołanej do przeprowadzenia obrony, Joasia przedstawiła prezentację omawiającą wyniki osiągnięte podczas prac związanych w wykonywaniem doktoratu oraz udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania recenzentów i widowni zgromadzonej w sali wykładowej. Po części otwartej, Komisja postanowiła jednogłośnie zwrócić się do Rady Dyscypliny o nadanie mgr Joannie Sobczuk stopnia doktora oraz o wystosowanie listu gratulacyjnego. Oba wnioski zostały zaakceptowane na dzisiejszym (30 marca) posiedzeniu Rady Dyscypliny, co było ostatecznym potwierdzeniem uzyskania przez Joasię doktoratu. Serdeczne gratulujemy oraz życzymy wszystkiego, co tylko najlepsze w dalszej działalności!!!