Miło nam poinformować, że nasz kolega, Daniel Rudnicki, decyzją Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych. Serdecznie gratulujemy!!!


W dniu 17 października 2017 roku o godz. 12.00 w sali H-0-11 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.


Pragniemy poinformować, że nasz wieloletni kolega i współpracownik, dr inż.


25 lipca 2017 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Mariusza Mrózka.


Miło nam poinformować, że decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, nasz kolega, dr hab. Krzysztof Dzierżęga został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy!!!


Po przeprowadzeniu rekrutacji w projekcie "Magnetyczny rezonans jądrowy w zerowym polu magnetycznym" na stanowisko doktoranta przyjęty został Pan Piotr Put. Gratulujemy.


Ogłoszono konkurs na stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach projektu badaw


"Lider Fotoniki" to innowacyjny w swojej formule ogólnopolski konkurs przeznaczony dla studen


Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Sciences opens postdoc and PhD student positions w


pełna treść ogłoszenia: