Propozycje tematów prac

Tematy prac magisterskich i licencjackich na rok akademicki 2015/2016.

 • Charakterystyka promieniowania typu supercontinuum wytwarzanego za pomocą femtosekundowych impulsów laserowych

opiekun: dr Witold Zawadzki

 • Generacja nanocząstek srebra w strukturach szkła metodami wymiany jonowej oraz wygrzewania i/lub naświetlania promieniowaniem laserowym

opiekun: dr hab. Krzysztof Dzierżęga, dr Witold Zawadzki

 • Spektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej z użyciem spektrometru i interferometru Fabry-Perot w zastosowaniu do impulsowych źródeł światła

opiekun: dr hab. Krzysztof Dzierżęga

 • Diagnostyka ośrodków plazmowych metodami rozpraszania Rayleigha i Thomsona z wykorzystaniem optycznego oscylatora parametrycznego (OPO)

opiekun: dr hab. Krzysztof Dzierżęga

 • Generacja drugiej harmonicznej za pomocą femtosekundowych impulsów laserowych

opiekun: dr Witold Zawadzki

 • Opracowanie i wykonanie układu sprzęgania wiązki lasera TDL90 do światłowodu wysokomocowego. Praca licencjacka, szczegółowy opis na stronie grupy

opiekun: prof. dr hab. Jarosław Koperski, dr Tomasz Urbańczyk

 • Opracowanie i wykonanie układu precyzyjnej zmiany częstości lasera TDL90. Praca licencjacka, szczegółowy opis na stronie grupy             

opiekun: prof. dr hab. Jarosław Koperski, dr Tomasz Urbańczyk

 • Opracowanie i wykonanie układu sprzęgania lasera TDL90 z podwajaczem częstości do światłowodu wysokomocowego. Praca magisterska, szczegółowy opis na stronie grupy

opiekun: prof. dr hab. Jarosław Koperski, dr Tomasz Urbańczyk

 • Fluorescencja molekuły I2 wzbudzana światłem laserowym – badania molekularnej struktury energetycznej w elektronowym stanie podstawowym. Praca licencjacka, szczegółowy opis na stronie grupy

opiekun: prof. dr hab. Jarosław Koperski, dr Tomasz Urbańczyk

 • Widma absorpcji promieniowania widzialnego przez molekuły I2 – badania molekularnej struktury energetycznej w elektronowym stanie wzbudzonym. Praca licencjacka, szczegółowy opis na stronie grupy

opiekun: prof. dr hab. Jarosław Koperski, dr Tomasz Urbańczyk

 • Wykorzystanie GPU w symulacjach widm molekularnych. Praca magisterska, szczegółowy opis na stronie grupy

opiekun: prof. dr hab. Jarosław Koperski, dr Tomasz Urbańczyk

 • Wykorzystanie sieci neuronowych w symulacjach widm dwuatomowych molekuł van der waalsowskich. Praca magisterska, szczegółowy opis na stronie grupy

opiekun: prof. dr hab. Jarosław Koperski, dr Tomasz Urbańczyk

 • Przystosowanie programu LEVEL do  pracy na komputerach wyposażonych w procesory wielordzeniowe. Praca magisterska, szczegółowy opis na stronie grupy

opiekun: prof. dr hab. Jarosław Koperski, dr Tomasz Urbańczyk