Spektroskopia cząsteczek i informacja kwantowa

Laserowa spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w wiązce naddźwiękowej jest źródłem informacji o potencjałach elektronowych stanów wzbudzonych i stanu podstawowego. Celem badań jest pełna charakterystyka cząsteczek dwuatomowych typu MeRG i Me2 [Science Direct], gdzie Me i RG są, odpowiednio, atomem 12 grupy układu okresowego (Zn, Cd, Hg) i atomem gazu szlachetnego.W wyniku badań scharakteryzowano stany podstawowe oraz szereg nisko leżących stanów wzbudzonych i stanów rydbergowskich. Charakterystyka została wykonana w szerokom zakresie odległości międzyjądrowych R. Do reprezentacji badanych krzywych energii potencjalnej zaproponowano funkcje analityczne (Morsa, Lennarda-Jonesa, Borna-Mayera, van der Waalsa, Buckinghama oraz hybrydowe) w trzech rejonach odległości międzyjądrowych: w obszarze krótkozasięgowym, w pobliżu odległości równowagowej Re oraz w obszarze długozasięgowym.

Niektóre wcześniejsze kontrowersyjne i wątpliwe interpretacjeobserwowanych widm cząsteczek Me2 i MeRG zostały wyjaśnione. W przypadku nisko-leżących stanów wzbudzonych Cd2 zastosowano metodę "inverse perturbation approach" (IPA) [Physical Review Archive, Physical Review Archive]. Prace badawcze wykonywane są w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zbudowano stanowisko doświadczalne. Pozwala ono na studiowanie widm wzbudzenia i widm fluorescencji cząsteczek Me2 i MeRG metodami spektroskopii laserowej. Pomiary struktur rotacyjnych w cząsteczce Hg2 wykonywane są we współpracy z grupą E. Fry'a z Teksańskiego Uniwersytetu w College Station. Obliczenia potencjałów cząsteczkowych dokonywane są we współpracy z M. Krośnickim z Uniwersytetu Gdańskiego oraz C. Westerna z Uniwersytetu w Bristol . Współpraca z grupą Uniwersytetu Windsorskiego przynosi ciągle nowe wyniki na temat ekstremalnie słabo związanych kompleksów vdW (np. CdHe).
 

Tą tematyką zajmują się:

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
The ambiguity in determination of interatomic potential of diatomic molecule T. Urbańczyk, J. Koperski, A. Pashov Journal of Physics: Conf. Series 2017
Interatomic potentials of van der Waals dimers Hg2 and Cd2: Probing discrepancies between theory and experiment T. Urbańczyk, M. Krośnicki, M. Strojecki, A. Pashov, A. Kędziorski, P. Żuchowski, J. Koperski Journal of Physics: Conf. Series 2017
Rotational profiles in the excitation spectrum recorded for the B31(53P1)←X10+(51S0) transition in CdNe van der Waals complex T. Urbańczyk, J. Koperski Chemical Physics Letters, 644, 231-234 2016
Determination of interatomic potentials for diatomic molecules from low resolution spectra T. Urbanczyk, J. Koperski and A. Pashov J. Mol. Spectrosc. 330, 165 2016
The E3Σ+(63S1)-state interatomic potential of CdAr in the long range region revisited: a new method for bond length adjustment T. Urbańczyk, J. Koperski Chem. Phys. Lett. 640, 82-86 2015
Interatomic potentials of the heavy van der Waals dimer Hg2: A ‘‘test-bed’’ for theory-to-experiment agreement M. Krośnicki, M. Strojecki, T. Urbańczyk, A. Pashov, J. Koperski Physics Reports 591, 1-31 2015
Free←bound and bound←bound profiles in excitation spectra of the B31(53P1)←X10+(51S0) transition in CdNg (Ng=noble gas) complexes J. Koperski, T. Urbańczyk, M. Krośnicki and M. Strojecki Chem. Phys. 428, 43 2014
Rotational profiles of vibrational bands recorded at the B31(53P1)←X10+(51S0) transition in CdAr complex T. Urbańczyk and J. Koperski Chem. Phys. Lett. 591, 64 2014
Profiles of (υ′;υ″=0) bands recorded in excitation spectra using b30+u ←X10+g transition in Cd2 and B31←X10+ transitions in CdAr T. Urbańczyk and J. Koperski Mol. Phys. 112, 2486 2014
Pulsed supersonic source of vdW complexes for high-temperature applications: Spectroscopy and beam characteristics T. Urbańczyk and J. Koperski Eur. Phys. J. Special Topics (Advances in Atomic and Molecular Spectroscopy), 222, 2187 2013