Projekty badawcze

 Prowadzone w Zakładzie Fotoniki badania są finansowane zarówno przez instytucje krajowe, np. Narodowe Centrum Nauki, jak też przez instytucje zagraniczne, np. Unia Europejska, NATO. Na tej stronie znajduje się lista ostatnio realizowanych projektów badawczych i grantów.

Szczegółowe informacje o projekcie można zobaczyć po kliknięciu na tytuł projektu. Jeżeli projekt ma poświęconą mu stronę pojawi się także odnośnik do niej.

 

 

Projekty krajowe/National projects

  • 2009 - 2011 Nieliniowe efekty magnetooptyczne w zimnych atomach rubidu N N202 046337
    Kierownik: Adam Wojciechowski
    Źródło finansowania/Financial source: NCN
  • - 2014 Badanie własności plazmy indukowanej laserowo w konfiguracji dwóch impulsów rozdzielonych w czasie, NCN 2011/01/N/ST2/05107
  • - 2014 Rozpraszanie światła laserowego w diagnostyce plazmy typu LIBS; Etiuda NCN 2013/08/T/ST2/00062
  • - 2013 Spektroskopia cieczy i gazów w światłowodach mikrostrukturalnych, NCN 2011/01/N/ST2/02391