Research projects

The projects conducted in the Photonics Deaprtment are financed both by the national institutions, like the National Science Center, and by the international ones, like EU or NATO. Below, we present the recently realized projects and grants. 

Details about the particular project can be accessed after clicking on the title of the project.

 

  • - 2014 Badanie własności plazmy indukowanej laserowo w konfiguracji dwóch impulsów rozdzielonych w czasie, NCN 2011/01/N/ST2/05107
  • - 2014 Rozpraszanie światła laserowego w diagnostyce plazmy typu LIBS; Etiuda NCN 2013/08/T/ST2/00062
  • - 2013 Spektroskopia cieczy i gazów w światłowodach mikrostrukturalnych, NCN 2011/01/N/ST2/02391