Plazma indukowana laserem

Bezkalibracyjna spektroskopia plazmy indukowanej laserowo

Analiza charakterystycznych linii widmowych występujących w promieniowaniu emitowanym przez plazmę wytworzoną na jakimś materiale, jest podstawą metody analitycznej znanej pod nazwą LIBS (ang. Laser Induced Breakdown Spectroscopy).

Diagnostyka plazmy

Parametry plazmy – temperatura i gęstość elektronowa

Parametry te są zwykle wyznaczane za pomocą metod spektroskopii emisyjnej, która jest metodą najłatwiejszą do przeprowadzenia i nieinwazyjną.

Subskrybuje zawartość