Experimental investigations of plasma perturbation In Thomson scattering applied to thermal plasma diagnostics

Autorzy / Authors: 
K. Dzierżęga, W. Zawadzki, B. Pokrzywka, S. Pellerin
Czasopismo: 
Phys. Rev. E 74, 026404
Rok: 
2006
Tematyka badań: 
Plazma indukowana laserowo