Zdegenerowane mieszanie czterech fal w argonowej plazmie termicznej wytwarzanej w łuku kaskadowym stabilizowanym ścianą

Autor: 
Agata Mendys
Rok: 
2008
Typ pracy: 
magisterska