Budowa i charakterystyka źródła światła z diodami luminescencyjnymi do reakcji fotodynamicznych

Autor: 
Maria Chodacka
Rok: 
2007
Typ pracy: 
magisterska