Optyczna pułapka dipolowa dla atomów rubidu

Autor: 
Leszek Krzemień
Rok: 
2009
Typ pracy: 
doktorska