Publikacje

 

 
Publications:
 
2021
 
 
In progress
 
"Spin State Dynamics in a Bichromatic Microwave Field:  Role of Bright and DarkStates in coupling with Reservoir", A. M. Wojciechowski, M. Mrózek, W Gawlik, 2020 send to PRL
 
"Piękno ukryte w diamentach", M. Mrózek 2021 send to Postępy Fizyki
 
 
2020
 
"Optical characterization of nitrogen-vacancy centers created by proton implantation in diamond", M. Schabikowski, A. M. Wojciechowski, M. Mitura-Nowak, M. Mrózek, A. Kruk,  B. Rajchel, W. Gawlik, and M. Marszałek, Acta Phys. Pol. A, Vol. 137, no 1, 2020, dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.137.9
 
"The measurement of Faraday Effect of translucent material in the entire visible spectrum", A. Kruk, M. Mrózek, Measurment, vol. 162, 107912, 2020, doi.org/10.1016/j.measurement.2020.107912
 
 
2019
 
"Optical sensing based on nanodiamonds withnitrogen-vacancy color center in diamonds", A. M. Wojciechowski, P. Nakonieczna, M. Mrózek, K. Sycz, A. Kruk, M. Ficek, M. Głowacki, R. Bogdanowicz, and W. Gawlik, Materials,12(18), 2951, 2019, https://doi.org/10.3390/ma12182951
 
"Optical and magneto-optical properties of Nd0.1La0.1Y1.8O3 transparent ceramics", A. Kruk, T. Brylewski, M. Mrozek - J. Lumin. Vol. 209, 2019, pp. 333-339, https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.01.027
 
2018
 
-
 
2017
 
"Preparation of yttria powders co-doped with Nd3+ and La3+ using EDTA gel processes for application in transparent ceramics", A. Kruk, A. Wajler, M. Bobruk, A. Adamczyk, M. Mrózek, W. Gawlik, T. Brylewski - J. Eur. Ceram. Soc. Vol. 37, 13, 2017, pp. 4129–4140, https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.040
 
2016:
 
"Coherent population oscillations with nitrogen-vacancy color centers in diamond", M. Mrozek, A. Wojciechowski, D.S. Rudnicki, J. Zachorowski, P. Kehayias, D. Budker and W. Gawlik -  Phys. Rev. B Vol.94, No.3, DOI: 10.1103/PhysRevB.94.035204
 
"Diamond nanocrystals with nitrogen-vacancy centers as new type temperature sensors", Daniel S. Rudnicki, Mariusz Mrózek, Wojciech Gawlik, Krzysztof T. Wojciechowski, Mechanik NR 5–6/2016, DOI: 10.17814/mechanik.2016.5-6.69
 
2015:
 
"Transparent yttrium oxide ceramics as potential optical isolator materials", Anna WAJLER, Mariusz MRÓZEK, Andrzej KRUK, Łukasz ZYCH, Wojciech GAWLIK, Tomasz BRYLEWSKI - Optica Applicata Vol.45, No.4, pp. 585-594 (2015), DOI: 10.5277/oa150413
 
"Longitudinal spin relaxation in nitrogen-vacancy ensembles in diamond", M. Mrozek, D. Rudnicki, P. Kehayias, A. Jarmola, D. Budker, W. Gawlik - EPJ Quantum Technology, 2:22 (2015), DOI:10.1140/epjqt/s40507-015-0035-z
 
"Circularly polarized microwaves for magnetic resonance study in the GHz range: application to nitrogen-vacancy in diamonds", M. Mrózek, J. Mlynarczyk, D.S. Rudnicki and W. Gawlik - Appl. Phys. Lett. 107, 013505,(2015) DOI: 10.1063/1.4923252
 
2014:
 
"Microwave saturation spectroscopy of nitrogen-vacancy ensembles in diamond", P. Kehayias, M. Mrózek, V.M. Acosta, A. Jarmola, D.S. Rudnicki, R. Folman, W. Gawlik, D. Budker; Phys. Rev. B 89, 245202 (2014) DOI: 10.1103/PhysRevB.89.245202
 
"Synthesis and Physicochemical Properties of Yttrium Oxide Doped with Neodymium and Lanthanum", A. Kruk, M. Mrózek, J. Domagała, T. Brylewski, W. Gawlik; Journal of Electronic Materials, September 2014, vol 43, issue 9, pp 3611-3617, DOI:10.1007/s11664-014-3250-y
 
2013:
 
”Microwave spectroscopy for diagnostics of nitrogen vacancy defects in diamond samples”, Daniel RUDNICKI, Mariusz Mrózek, Janusz Młynarczyk, Wojciech Gawlik; Photonics Letters Of Poland, VOL. 5 (4), 143-145 (2013) ISSN: 2080-2242 -doi: 10.4302/plp.2013.4.08 
 
”Synteza i właściwości fizykochemiczne tlenku itru domieszkowanego lantanem i neodymem — Synthesis and physicochemical properties of yttrium oxide doped with neodymium and lanthanum”, Andrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Mariusz Mrózek, Wojciech Gawlik; Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 270–279. — Bibliogr. s. 278–279
 
Popular articles in physics:
 
• "Wiatrak", Moja Fizyka, numer 27(2012), http://www.fizyka.uni.opole.pl/moja_fizyka/eks/eks50.html
 
• "Czy diamenty mogą mierzyć pole magnetyczne", Fiztaszki - przekąski fizyczne, http://www.fiztaszki.pl/node/58
 
 
 
 

In progress
 
"Spin State Dynamics in a Bichromatic Microwave Field:  Role of Bright and DarkStates in coupling with Reservoir", A. M. Wojciechowski, M. Mrózek, W Gawlik, 2019 send to PRL
 
"Piękno ukryte w diamentach", M. Mrózek 2020 send to Postępy Fizyki