Zajęcia dydaktyczne

 
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2014/15:
  • I Pracownia Fizyczna, Biotechnologia (wtorek 8.00 - 10.45) 
    M16 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa
  • Pracownia ZMiN (nieustalono terminu spotkań)