Spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w strumieniu naddźwiękowym. Charakterystyka stanów elektronowych w CdKr i Cd2.

Autor: 
Michał Łukomski
Rok: 
2003
Typ pracy: 
doktorska