Badanie struktur energetycznych cząsteczek Zn2 w wiązce naddźwiękowej.

Autor: 
Agnieszka Pilch
Rok: 
2007
Typ pracy: 
magisterska