Dynamika stanów superpozycji zimnych atomów 85Rb

Autor: 
Krystian Sycz
Rok: 
2015
Typ pracy: 
doktorska