Nieliniowe zjawiska optyczne w ultra-zimnych atomach rubidu

Autor: 
Artur Stabrawa
Rok: 
2015
Typ pracy: 
doktorska