Medyczne i biologiczne działanie promieniowania laserowego

Światło oddziałuje na tkanki i układy biologiczne. Pozwala to na rozwój rozmaitych metod diagnostycznych. Niektóre z nich, dzięki wykorzystaniu metod optyki nieliniowej umożliwiają osiągnięcie zdolności rozdzielczej nie ograniczonej przez dyfrakcję. Inne, dzięki odpowiedniemu zastosowaniu fotouczulaczy pozwalają na wykrywanie wczesnych stadiów chorobowych z dużą czułością. Szczególnie atrakcyjne są też metody fotodynamicznej terapii rozmaitych chorób nowotworowych. Oparte są one na wykorzystaniu odpowiednich fotouczulaczy i źródeł światła. Źródła te obejmują różne typu laserów, a także diod luminescencyjnych (LED). W badaniach tych wykorzystywane są różne nowe materiały pozwalające na dobór nowych typów fotouczulaczy i odpowiednie kształtowanie ich reakcji z tkankami.

            W naszych pracach badamy możliwości wykorzystanie różnych typów laserów do zastosowań diagnostycznych, a także różne nieliniowe efekty optyczne i nowe materiały do diagnostyki i terapii.