Dr. Piotr Put

put's picture

Informacje podstawowe

Pokój
C-1-04
Telefon
4692
Email
piotr.put@doctoral.uj.edu.pl
WWW

Strona użytkownika


Tematyka badań

Zastosowania
Magnetometria