Efekty odrzutu i lokalizacji atomów w pułapce magnetooptycznej

Autor: 
Maria Brzozowska
Rok: 
2005
Typ pracy: 
doktorska