Informacje o seminariach Zakładu Fotoniki odbywających się w poniedziałki, o godz. 10.15, w sali C-1-15