Informacje o seminariach Zakładu Fotoniki
odbywających się w poniedziałki, o godz. 10.15,
hybrydowo: na platformie MS Teams i w sali C-1-15 z zachowaniem reżimu sanitarnego