Informacje o seminariach Zakładu Fotoniki
odbywających się w poniedziałki, o godz. 10.15 w sali A-1-08