Propozycje tematów prac

Diagnostyka modułu źródła naddźwiękowej wiązki molekularnej o pracy ciągłej.
Celem pracy licencjackiej będzie zbadanie, jak średnica dyszy oraz ciśnienie gazu roboczego, który jest podawany do modułu, wpływają na parametry strumienia gazu emitowanego przez źródło. Parametry strumienia gazu, a zwłaszcza ilość gazu, emitowana do komory próżniowej w trakcie pracy modułu, mają bardzo istotny wpływ na jakość widm molekularnych obserwowanych w eksperymencie.  W ramach pracy zostanie zbadany wpływ wymienionych wcześniej parametrów na ciśnienie panujące w komorze próżniowej. Zostanie też opracowany i zbudowany szybki tester szybkości wypływu strumienia gazu, którego można by użyć bez konieczności uruchamiania systemu próżniowego.

Opiekun pracy: prof. dr hab. J. Koperski

Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich grupy plazmowej
Plik pdf do pobrania tutaj.