Spektroskopia cząsteczek i informacja kwantowa

Laserowa spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w wiązce naddźwiękowej jest źródłem informacji o potencjałach elektronowych stanów wzbudzonych i stanu podstawowego. Celem badań jest pełna charakterystyka cząsteczek dwuatomowych typu MeRG i Me2 [Science Direct], gdzie Me i RG są, odpowiednio, atomem 12 grupy układu okresowego (Zn, Cd, Hg) i atomem gazu szlachetnego.W wyniku badań scharakteryzowano stany podstawowe oraz szereg nisko leżących stanów wzbudzonych i stanów rydbergowskich. Charakterystyka została wykonana w szerokom zakresie odległości międzyjądrowych R. Do reprezentacji badanych krzywych energii potencjalnej zaproponowano funkcje analityczne (Morsa, Lennarda-Jonesa, Borna-Mayera, van der Waalsa, Buckinghama oraz hybrydowe) w trzech rejonach odległości międzyjądrowych: w obszarze krótkozasięgowym, w pobliżu odległości równowagowej Re oraz w obszarze długozasięgowym.

Niektóre wcześniejsze kontrowersyjne i wątpliwe interpretacjeobserwowanych widm cząsteczek Me2 i MeRG zostały wyjaśnione. W przypadku nisko-leżących stanów wzbudzonych Cd2 zastosowano metodę "inverse perturbation approach" (IPA) [Physical Review Archive, Physical Review Archive]. Prace badawcze wykonywane są w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zbudowano stanowisko doświadczalne. Pozwala ono na studiowanie widm wzbudzenia i widm fluorescencji cząsteczek Me2 i MeRG metodami spektroskopii laserowej. Pomiary struktur rotacyjnych w cząsteczce Hg2 wykonywane są we współpracy z grupą E. Fry'a z Teksańskiego Uniwersytetu w College Station. Obliczenia potencjałów cząsteczkowych dokonywane są we współpracy z M. Krośnickim z Uniwersytetu Gdańskiego oraz C. Westerna z Uniwersytetu w Bristol . Współpraca z grupą Uniwersytetu Windsorskiego przynosi ciągle nowe wyniki na temat ekstremalnie słabo związanych kompleksów vdW (np. CdHe).
 

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
Ro-vibrational cooling of diatomic molecules Cd2 and Yb2: rotational energy structure included T. Urbańczyk, J. Koperski Mol. Phys. 118, ??? 2020
Spectroscopy of CdKr van der Waals complex using OODR process: New determination of the E3Σ+1(5s6s 3S1) Rydberg state potential T. Urbańczyk , J. Koperski Chem. Phys. 525, 110406 2019
Rydberg states of the CdAr van der Waals complex M. Krośnicki, A. Kędziorski, T. Urbańczyk, J. Koperski Phys. Rev. A, 99, 052510 2019
High-temperature continuous molecular beam source for aggressive elements: An example of zinc J. Dudek, K. Puczka, T. Urbańczyk, J. Koperski Rev. Sci. Instrum. 90, 115109 2019
Isotopologue-selective excitation studied via optical-optical double resonance using the E3Σ1+(63S1)←A3Π0+(53P1)←X1Σ0+(51S0) transitions in CdAr and CdKr van der Waals complexes T. Urbańczyk, J. Dudek, J. Koperski J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 212, 32 2018
Exploration of molecular ro-vibrational energy structure: on the perspective of Yb2 and Cd2 internal cooling, and 171Yb-version of Einstein-Podolsky-Rosen experiment T. Urbańczyk, M. Strojecki, J. Koperski Mol. Phys. 116, 3475 2018
Neural networks and determination of diatomic molecule interatomic potential of cadmium dimer T. Urbańczyk, J. Koperski Spectrochim. Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc. 189, 502 2018
The E3Σ1+(63S1) ← A3Π0(53P1) transition in CdAr revisited: The spectrum and new analysis of the E3Σ1+ Rydberg state interatomic potential T. Urbańczyk, M. Krośnicki, A. Kędziorski, J. Koperski Spectrochim. Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc. 196, 58 2018
Interatomic potentials of metal dimers: probing agreement between experiment and advanced ab initio calculations for van der Waals dimer Cd2 T. Urbańczyk, M. Strojecki, M. Krośnicki, A. Kędziorski, P.S. Żuchowski, J. Koperski Int. Rev. Phys. Chem. 36, 541 2017
The ambiguity in determination of interatomic potential of diatomic molecule T. Urbańczyk, J. Koperski, A. Pashov J. Phys. Conf. Series 810, 012041 2017