Spektroskopia cząsteczek i informacja kwantowa

Laserowa spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w wiązce naddźwiękowej jest źródłem informacji o potencjałach elektronowych stanów wzbudzonych i stanu podstawowego. Celem badań jest pełna charakterystyka cząsteczek dwuatomowych typu MeRG i Me2 [Science Direct], gdzie Me i RG są, odpowiednio, atomem 12 grupy układu okresowego (Zn, Cd, Hg) i atomem gazu szlachetnego.W wyniku badań scharakteryzowano stany podstawowe oraz szereg nisko leżących stanów wzbudzonych i stanów rydbergowskich. Charakterystyka została wykonana w szerokom zakresie odległości międzyjądrowych R. Do reprezentacji badanych krzywych energii potencjalnej zaproponowano funkcje analityczne (Morsa, Lennarda-Jonesa, Borna-Mayera, van der Waalsa, Buckinghama oraz hybrydowe) w trzech rejonach odległości międzyjądrowych: w obszarze krótkozasięgowym, w pobliżu odległości równowagowej Re oraz w obszarze długozasięgowym.

Niektóre wcześniejsze kontrowersyjne i wątpliwe interpretacjeobserwowanych widm cząsteczek Me2 i MeRG zostały wyjaśnione. W przypadku nisko-leżących stanów wzbudzonych Cd2 zastosowano metodę "inverse perturbation approach" (IPA) [Physical Review Archive, Physical Review Archive]. Prace badawcze wykonywane są w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zbudowano stanowisko doświadczalne. Pozwala ono na studiowanie widm wzbudzenia i widm fluorescencji cząsteczek Me2 i MeRG metodami spektroskopii laserowej. Pomiary struktur rotacyjnych w cząsteczce Hg2 wykonywane są we współpracy z grupą E. Fry'a z Teksańskiego Uniwersytetu w College Station. Obliczenia potencjałów cząsteczkowych dokonywane są we współpracy z M. Krośnickim z Uniwersytetu Gdańskiego oraz C. Westerna z Uniwersytetu w Bristol . Współpraca z grupą Uniwersytetu Windsorskiego przynosi ciągle nowe wyniki na temat ekstremalnie słabo związanych kompleksów vdW (np. CdHe).
 

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
Genetic algorithm for obtaining potential energy curve of diatomic molecules based on dispersed fluorescence spectra T. Urbańczyk, J. Koperski, G. Kaszewski, M. Synak, J. Swenda, M. Krośnicki Sci. Rep. 13, 17413 2023
Application of Deep Neural Network in Finding of Repulsive Part of Molecular Potential Based on Dispersed Emission Spectra P. Gosz, M. Krośnicki, J. Koperski, T. Urbańczyk Acta Phys. Polon. A 141, 81-87 2022
Optical-optical double resonance process in free-jet supersonic expansion of van der Waals molecules: characteristics of the expansion, number of excited molecules and emitted photons J. Sobczuk, T. Urbańczyk, J. Koperski Mol. Phys. 120, e2024614 2022
Rydberg states of ZnAr complex A. Kędziorski, P. Zobel, M. Krośnicki, J. Koperski Mol. Phys. 120, e2073282 2022
Two-color laser scattering for diagnostics of hydrogen plasma F. Sobczuk, K. Dzierżęga, W. Zawadzki, B. Pokrzywka, E. Stambulchik Plasma Sources Sci. Technol. 31, 115012 2022
The lowest-lying Rydberg state of CdAr van der Waals complex: The improved characterization of the interatomic potential J. Sobczuk, T. Urbańczyk, J. Koperski Spectrochimica Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc. 282, 121655 2022
Rotational characterization of the E3Σ1+(5s6s 3S1) Rydberg state of CdNe van der Waals complex via selective J-excitation in OODR process Tomasz Urbańczyk, Joanna Sobczuk, Jarosław Koperski Spectrochimica Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc., 264, 120248 2022
Zero- to Ultralow-Field NMR Spectroscopy of Small Biomolecules Piotr Put, Szymon Pustelny, Dmitry Budker, Emanuel Druga, Tobias F. Sjolander, Alexander Pines, and Danila A. Barskiy Anal. Chem. 93, 6, 3226–3232 2021
Zero-Field NMR J-Spectroscopy of Organophosphorus Compounds S. Alcicek, P. Put, V. Kontul, S. Pustelny J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 2, 787–79 2021
Deep neural network for fitting analytical potential energy curve of diatomic molecules from ro-vibrational spectra D. Horwat, M. Krośnicki, T. Urbańczyk, J. Koperski Molecular Simulation 47, 650 2021