Zimne atomy

Od 1997 roku nasza grupa dysponuje kilkoma pułapkami magneto-optycznymi na atomy. Zajmujemy się nowatorskimi metodami diagnostyki zimnych atomów opartymi na spektroskopii nieliniowej.

Magnetometria

Magnetometria atomowa wykorzystuje związek między własnościami optycznymi ośrodka, a zewnętrznym polem magnetycznym.

Plazma indukowana laserem

Spektroskopia plazmy indukowanej laserowo to technika analityczna, która polega na zogniskowaniu wiązki laserowej na powierzchni próbki lub w gazie i generowaniu plazmy.

Spektroskopia cząsteczek i informacja kwantowa

Laserowa spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w wiązce naddźwiękowej jest źródłem informacji o potencjałach elektronowych stanów wzbudzonych i stanu podstawowego.

Optyczne poszukiwania egzotycznej fizyki

Przejście Ziemi przez ścianę domenową pola aksjonowego

Celem projektu są poszukiwania fizyki poza Modelem Standardowym. Na potrzeby tego zadania zbudowana została światowa sieć zsynchronizowanych magnetometrów optycznych.

Diamenty z centrami barwnymi azot-wakancja (NV)

Na kanale YouTube wydziału mozna obejrzeć film promocyjny z ostanio realizowanego projektu diamentowego QUNNA programu TEAM-NET FNP.

Magnetyczny rezonans jądrowy w niskich i zerowych polach magnetycznych

Magnetyczny rezonans jądrowy (MRJ) należy do bardzo ważnych technik analitycznych znajdujących zastosowanie w chemii i naukach biologicznych

Plazmony powierzchniowe

Plazmony powierzchniowe umożliwiają precyzyjną kontrolę ruchu atomów przy pomocy potencjałów optycznych oraz konstrukcję ultraczułych detektorów substancji toksycznych.