Zimne atomy

Od 1997 roku nasza grupa dysponuje kilkoma pułapkami magneto-optycznymi na atomy. Zajmujemy się nowatorskimi metodami diagnostyki zimnych atomów opartymi na spektroskopii nieliniowej. Stosując metodę pompa-próbka rejestrujemy jednocześnie widma absorpcji i mieszania czterech fal. Analiza tych widm pozwala na zbadanie właściwości zimnych atomów znajdujących sie we włączonej pułapce.

Obecnie nasze badania koncentrują się wokół nieliniowych zjawisk magneto-optycznych, inżynierii stanów kwantowych w zimnych atomach i optycznych pułapek dipolowych. W najbliższym czasie zamierzamy uzyskać kondensat Bosego-Einsteina atomów rubidu w optycznej pułapce dipolowej. 

Grupa uczestniczy także w działaniach Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) w Toruniu. Przygotowaliśmy aparaturę i pierwsze eksperymenty związane z kondensacją Bosego--Einsteina atomów rubidu 87Rb w pułapce magneycznej, czego efektem było osiągnięcie kondensacji 2-go marca 2007 roku. Obecnie, w ramach KL FAMO, jesteśmy także zaangażowani w projekt Polskiego Optycznego Zegara Atomowego (POZA).
 

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
Zeeman optical pumping of 87Rb atoms in a hollow-core photonic crystal fiber T. Krehlik, A. Stabrawa, R. Gartman, K.f T. Kaczmarek, R. Löw, and A. Wojciechowski Opt. Lett. 47(21), pp. 5731-5734 2022
Near-field characterization of surface plasmon polaritons on a nanofabricated transmission structure Aleksandra Sierant, Benedykt R. Jany, Tomasz Kawalec Phys. Rev. B 103, 165433 2021
Wireless photodiode for optical and atomic physics experiments T. Kawalec, P. Sowa Rev. Sci. Instrum. 92, 114711 2021
Ro-vibrational cooling of diatomic molecules Cd2 and Yb2: rotational energy structure included T. Urbańczyk, J. Koperski Molecular Physics 118, e1694712 2020
Atomic-state diagnostics and optimization in cold-atom experiments K. Sycz, A. Wojciechowski, W. Gawlik Sci. Rep. 8, 2805 2018
Magneto-optical effects and rf magnetic field detection in cold rubidium atoms K. Sycz, A.M. Wojciechowski, and W. Gawlik J. Phys. Conf. Ser. 497, 012006 2014
Absolute frequency measurement of rubidium 5S-7S two-photon transitions P. Morzynski, P. Wcislo, P. Ablewski, R. Gartman, W. Gawlik, P. Maslowski, B. Nagorny, F. Ozimek, C. Radzewicz, M. Witkowski, R. Ciurylo, and M. Zawada Opt. Lett. 38, 4581-4584 2013
Matter-wave interference versus spontaneous pattern formation in spinor Bose-Einstein condensates M. Witkowski, R. Gartman, B. Nagórny, M. Piotrowski, M. Płodzień, K. Sacha, J. Szczepkowski, J. Zachorowski, M. Zawada, and W. Gawlik Phys. Rev. A 88, 025602 2013
Laser frequency stabilization by magnetically assisted rotation spectroscopy L. Krzemien, K. Brzozowski, A. Noga, M. Witkowski, J. Zachorowski, M. Zawada, and W. Gawlik Opt. Commun. 284, 1247-1253 2011
Experiments on Quantum Coherence with Cold Atoms W. Gawlik, and A. Wojciechowski Optics and Spectroscopy 111, 626-632 2011