prof. dr hab. Jarosław Koperski

Portret użytkownika Jarosław Koperski

Informacje podstawowe

Pokój
C-1-24
Telefon
4675
Email
jaroslaw.koperski@uj.edu.pl
WWW

Strona użytkownika

Badania

Spektroskopia laserowa molekuł van der waalsowskich w wiązkach naddźwiękowych, opis oddziaływań międzyatomowych w małych molekułach - teoria (obliczenia ab initio) a doświadczenie, kreacja splątania między atomami - paradoks EPR, informacja kwantowa - problem z cząstkami z masą spoczynkową.
  Research
Laser spectroscopy of van der Waals molecules in supersonic beams, description of interatomic interactions in small molecules - theory (ab initio calculations) versus experiment, generation of entanglement between atoms - EPR paradox, quantum information - problems of particles with rest mass.

Homepage of Molecular Laser Spectroscopy and Quantum Information Group


 • Book Van der Waals Complexes in Supersonic Beams
 • Review in Physics Reports on van der Waals complexes studied in supersonic beams
 • Review in Physics Reports on studies of Hg2 interatomic potentials
 • Review in Int. Rev. Phys. Chem. on studies of Cd2 interatomic potentials

 • Full list of publications
 • CV
 • Prowadzone zajęcia


  Wykład: Metody optyczne w biologii i medycynie.
  Wykład fakultatywny: Charakterystyka materiałów za pomocą światła.
  Wykład specjalistyczny i seminarium specjalistyczne, dla specjalizacji Fizyka doświadczalna, II stopień.
  Wykład fakultatywny: Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej.

  II Pracowania Fizyczna dla kierunku fizyka i biofizyka:
  Z5 - Badanie efektu Zeemana w widmie atomowym Hg za pomocą interferometru Fabry-Perota / Zeeman effect in Hg spectrum using Fabry-Perot interferometer
  Z18 - Badanie nadsubtelnej i izotopowej struktury w widmie atomowym Tl za pomocą interferometru Fabry-Perota / Hyperfine and isotopic structure of Tl studied using Fabry-Perot interferometer
  Z19 - Wyznaczanie energii dysocjacji molekuły jodu / Dissociation energy of molecular iodine
  Z24 - Pompowanie optyczne w Rb / Optical pumping in rubidium
  Z25 - Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA / Optical fiber amplifier (erbium-doped fiber)
  Z28 - Holografia / Holography

  Pracowania Badań Materiałów PBM I, PBM II dla kierunku Zaawansowane materiały i nannotechnologia:
  IM25 - Od diody LED do lasera półprzewodnikowego / From LED to semiconductor diode laser
  IM26 - Laser Nd:YAG i jego podstawowe elementy / Nd:YAG laser and its elements
  Z14 - Efekt elektro-optyczny / Electro-optic effect
  Z26 - Światłowodowa siatka Bragga/ Fiber Bragg grating

  Pracownia Specjalistyczna dla kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia.


  Tematyka badań

  Zastosowania
  Zimne atomy
  Spektroskopia cząsteczek i informacja kwantowa