prof. dr hab. Jarosław Koperski

Portret użytkownika Jarosław Koperski

Informacje podstawowe

Pokój
C-1-24
Telefon
4675
Email
jaroslaw.koperski@uj.edu.pl
WWW

Strona użytkownika

Badania
Spektroskopia laserowa molekuł van der waalsowskich w wiązkach naddźwiękowych, opis oddziaływań międzyatomowych w małych molekułach - teoria (obliczenia ab initio) a doświadczenie, kreacja splątania między atomami - paradoks EPR, informacja kwantowa - problem z cząstkami z masą spoczynkową.
Research              Laser spectroscopy of van der Waals molecules in supersonic beams, description of interatomic interactions in small molecules - theory (ab initio calculations) versus experiment, generation of entanglement between atoms - EPR paradox, quantum information - problems of particles with rest mass.

Homepage of Molecular Laser Spectroscopy and Quantum Information Group


 • Book "Van der Waals Complexes in Supersonic Beams"
 • Review in Physics Reports on van der Waals complexes studied in supersonic beams
 • Review in Physics Reports on studies of Hg2 interatomic potentials using ab initio calculations and experiments

 • Ogłoszenie o stypendiach (in Polish)
 • PhD and MSc student positions
 • Prowadzone zajęcia
  Wykład "Charakterystyka materiałów za pomocą światła" dla specjalizacji zmin, II stopień;
  II Pracowania Fizyczna dla kierunku fizyka:
  Z5 - Badanie efektu Zeemana w widmie atomowym Hg za pomocą interferometru Fabry-Perota / Zeeman effect in Hg spectrum using Fabry-Perot interferometer
  Z18 - Badanie nadsubtelnej i izotopowej struktury w widmie atomowym Tl za pomocą interferometru Fabry-Perota / Hyperfine and isotopic structure of Tl studied using Fabry-Perot interferometer
  Z19 - Wyznaczanie energii dysocjacji molekuły jodu / Dissociation energy of molecular iodine
  Z24 - Pompowanie optyczne w Rb / Optical pumping in rubidium
  Z25 - Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA / Optical fiber amplifier (erbium-doped fiber)
  Z28 - Holografia / Holography
  Pracowania Specjalistyczna dla kierunku zmin.

 • Dydaktyka: wykłady i seminaria (in Polish)

 • Tematyka badań

  Zastosowania
  Spektroskopia cząsteczek i informacja kwantowa