Dr hab. Szymon Pustelny nagrodzony grantem SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki – serdecznie gratulujemy !!!


Group outting in Kraków

Na przełomie stycznia i lutego w naszej grupie przebywała Pani Aminata Sakho, doktorantka Uniwersytetu w Yorku.


Wieczorne wyjście z Aminatą Sakho

Artistic Image of Space containing Dark Matter

W lutowym wydaniu „Wiedzy i Życia” (www.wiz.pl/10,279.html) pojawił się artykuł naszych kolegów dr. hab.


Mgr Mikhail Padniuk otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Arkadiusza Piekary za pracę magisterską, nagrodę przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Węzłowe Laboratorium tworzą grupy badawcze Zakładu Fotoniki i Zakładu Optyki Atomowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.


/ English version below /


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała naszej grupie grant w ramach prestiżowego konkursu TEAM-NET.


Dnia 8 stycznia 2019 roku odbyły się promocje doktorskie Julii Sudyki i Daniela Rudnickiego.


Z przyjemnością informujemy, że Krystian Puczka otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Szczegóły na Czytaj więcej