Gratulacje dla dr. hab.

Zespół w składzie: prof. dr hab.


W października, nasz kolega, Dr Witold Zawadzki otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za swoją działalność dydaktyczną i pracę z nauczycielami.


W ostatnich dniach przyjęto do druku kilka prac z grupy Adama i Wojtka:


5 lipca 2022 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Puta. W obecności recenzentów, Prof. Morgana Mitchella (ICFO Barcelona) oraz Prof.


Miło nam poinformować, że na zakończonej niedawno w Płocku Polskiej Konferencji Optycznej, nagrodę za najlepszą prezentację plakatową otrzymał Grzegorz Łukasiewicz.


Dr hab. Szymon Pustelny został  mianowany przez JM Rektora profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy !!!


Dr Adam Wojciechowski jest jednym z laureatów trzeciej edycji konkursu QuantERA.

NCN OPUS 20 + LAP z partnerem z Jožef Stefan Institute w Ljubljanie, Słowenia dla dr.