5 lipca 2022 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Puta. W obecności recenzentów, Prof. Morgana Mitchella (ICFO Barcelona) oraz Prof.


Miło nam poinformować, że na zakończonej niedawno w Płocku Polskiej Konferencji Optycznej, nagrodę za najlepszą prezentację plakatową otrzymał Grzegorz Łukasiewicz.


Dr hab. Szymon Pustelny został  mianowany przez JM Rektora profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy !!!


Dr Adam Wojciechowski jest jednym z laureatów trzeciej edycji konkursu QuantERA.

NCN OPUS 20 + LAP z partnerem z Jožef Stefan Institute w Ljubljanie, Słowenia dla dr.

NCN OPUS 20 dla dr. hab. Szymona Pustelnego !!!
SZYMEK - SERDECZNE GRATULACJE !!!


Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie&nbs


Na okładce najnowszego, lutowego wydania Nature Astronomy znalazły się artykuł, którego współautorem jest Szymon Pustelny.


Możliwość prowadzenia nieinwazyjnych i bezkontaktowych pomiarów sygnałów elektrycznych wytwarzanych przez potencjały czynnościowe jest kluczowa dla współczesnej biomedycyny.


Oferta pracy dla studenta przy realizacji projektu badawczego Spektroskopia laserowa plazmy niskotemperaturowej o ultra wysokiej spektralnej zdolności rozdzielczej i czułości z użyciem int