W dniach 21-23.05.2024 odbyły się w Katowicach 17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG®, na których brązowym medalem nagrodzono wynalazek pt.


W ostatnich kilku tygodniach przyjęto do druku 5 publikacji dotyczących diamentów w uznanych czasopismach: Communications Biology (Nature/Springer), Optics Express i Biomedical Optics Express (oba


Na posiedzeniu w dniu 22 lutego Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne UJ nadała Tomaszowi Urbańczykowi stopień doktora habilitowanego.
Serdecznie gratulujemy!!!


Wśród 24 projektów wyłonionych w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA, jest aż 8, które realizowane będą z udziałe


Profesor Wojciech Gawlik otrzymał Nagrodę Komitetu Fizyki PAN za 2023 rok.
 
Serdecznie gratulujemy !!!

Grzegorz Łukasiewicz laureatem nagrody I stopnia w XXXII Konkursie PKOpto 2023 im. Profesora Adama Smolińskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu optoelektroniki.


Na posiedzeniu w dniu 23 listopada Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne UJ nadała Adamowi Wojciechowskiemu stopień doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy!!!


Na kanale YouTube wydziału mozna obejrzeć film promocyjny z realizowanego w ostatnim czasie w naszym Zakładzie  projektu diamento


W zespole Tomasz Krehlik, Adam Wojciechowski i Wojciech Gawlik powstał rekordowo „zimny” kondensat Bosego-Einsteina.


12 października 2023 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.