Grzegorz Łukasiewicz, jako jedyny student WFAIS UJ, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/23 za znaczące osiągnięcia.


17 marca 2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sobczuk. W obecności recenzentów, Prof. Romana Ciuryły z UMK, Prof.Gratulacje dla dr. hab.

Zespół w składzie: prof. dr hab.


W października, nasz kolega, Dr Witold Zawadzki otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za swoją działalność dydaktyczną i pracę z nauczycielami.


W ostatnich dniach przyjęto do druku kilka prac z grupy Adama i Wojtka:


5 lipca 2022 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Puta. W obecności recenzentów, Prof. Morgana Mitchella (ICFO Barcelona) oraz Prof.


Miło nam poinformować, że na zakończonej niedawno w Płocku Polskiej Konferencji Optycznej, nagrodę za najlepszą prezentację plakatową otrzymał Grzegorz Łukasiewicz.


Dr hab. Szymon Pustelny został  mianowany przez JM Rektora profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy !!!