Poniżej kilka zdjęc pokazujących przeprowadzkę naszego Zakładu do nowego budynku Wydziału.

 


17 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza Wigilia Zakłądu Fotoniki w nowym budynku WFAIS na ulicy St. Łojasiewicza  11.


Dr Szymon Pustelny otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców nadane przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy!


W laboratorium 361 w ciągu ostatnich dni uzyskano pułapkowanie zimnych atomów w skrzyżowanej pułapce dipolowej składającej się z dwóch wiązek laserowych - 1083 nm o mocy 1W, oraz 1070 nm o mocy 16W


Niedawno grupa światłowodowa brała udział w międzynarodowej konferencji Fifth European Workshop on Optical Fibre Sensors.


W dniu 6 maja 2013 roku w Collegium Novum odbyła się długo oczekiwana promocja doktorska Witolda Zawadzkiego.


Przy pisaniu wniosków o granty pomocny może być poradnik przygotowany przez Radę Młodych Naukowców.


Wyniki naszych badań prowadzonych nad plazmą indukowaną laserowo zostały docenione poprzez nominację artykułu Agaty Mendys, Michała Grabca i Krzysztofa Dzierżęgi - "Investigation


W próbce E1 udało się zaobserwować najładniejsze jak dotąd oscylacje Rabiego, widoczne przez ponad 1 us. 
 
Ponadto  na fiztaszki.pl pojawił się artykuł Ma

Nasz Zakład ma już ponad 10 lat. 

Z tej okazji planowana jest organizacja uroczystej Majówki Zakładu Fotoniki.