Mgr Mikhail Padniuk otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Arkadiusza Piekary za pracę magisterską, nagrodę przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Węzłowe Laboratorium tworzą grupy badawcze Zakładu Fotoniki i Zakładu Optyki Atomowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.


/ English version below /


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała naszej grupie grant w ramach prestiżowego konkursu TEAM-NET.


Dnia 8 stycznia 2019 roku odbyły się promocje doktorskie Julii Sudyki i Daniela Rudnickiego.


Z przyjemnością informujemy, że Krystian Puczka otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Szczegóły na Czytaj więcej

Z przyjemnością informujemy, że dr Witold Zawadzki został uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa Fizycznego za popularyzację fizyki oraz medalem im. Krzysztofa Ernsta.


Z dumą informujemy, że artykuł Characterization of the global network of optical magnetometers to search for


W miesięczniku Alma Mater ukazal się artykuł dotyczący 50 konferencji EGAS.

Zapraszamy do lektury


Z przyjemnością informujemy, że dnia 15.10.2018 podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ p