Niedawno grupa światłowodowa brała udział w międzynarodowej konferencji Fifth European Workshop on Optical Fibre Sensors.


W dniu 6 maja 2013 roku w Collegium Novum odbyła się długo oczekiwana promocja doktorska Witolda Zawadzkiego.


Przy pisaniu wniosków o granty pomocny może być poradnik przygotowany przez Radę Młodych Naukowców.


Wyniki naszych badań prowadzonych nad plazmą indukowaną laserowo zostały docenione poprzez nominację artykułu Agaty Mendys, Michała Grabca i Krzysztofa Dzierżęgi - "Investigation


W próbce E1 udało się zaobserwować najładniejsze jak dotąd oscylacje Rabiego, widoczne przez ponad 1 us. 
 
Ponadto  na fiztaszki.pl pojawił się artykuł Ma

Nasz Zakład ma już ponad 10 lat. 

Z tej okazji planowana jest organizacja uroczystej Majówki Zakładu Fotoniki.


Z radością informujemy, że dr Adam Wojciechowski otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską pt. Koherencje kwantowe w zimnych atomach.


 

Poniżej zamieszczona jest lista ważniejszych konferencji.

 


Prezentacja Agaty Mendys Thomson scattering from aluminum laser ablated plume, została uhonorowana 2 nagrodą w kategorii "Student