Dr hab. Szymon Pustelny profesorem UJ

Dr hab. Szymon Pustelny został  mianowany przez JM Rektora profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy !!!