Magnetometria

Magnetometria atomowa wykorzystuje związek między własnościami optycznymi ośrodka, a zewnętrznym polem magnetycznym. W naszych eksperymentach atomy rubidu oddziałują nieliniowo z rezonansową wiązką lasera. Pozwala to na uzyskanie własności optycznych wyjątkowo czułych na pole magnetyczne. W doświadczeniach tych kluczowe jest wytworzenie i utrzymanie w ośrodku koherencji pomiędzy podpoziomami Zeemanowskimi w atomach. Światło laserowe służy zarówno do wygenerowania odpowiednich koherencji, jak i spróbkowania uzyskanej anizotropii poprzez pomiar kąta skręcenia polaryzacji wiązki propagującej przez ośrodek - tzw. nieliniowy efekt Faradaya. Silna zależność wyniku pomiaru od przyłożonego pola magnetycznego pozwala z jednej strony na skonstruowanie bardzo czułego magnetometru, a z drugiej umożliwia kontrolowaną manipulację stanami atomów - tzw. inżynierię stanów kwantowych.

 

Eksperymenty:

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
Tellurite Glass Rods with Submicron-Size Diamonds as Photonic Magnetic Field and Temperature Sensors Z. Orzechowska, M. Mrózek, A. Filipkowski, D. Pysz, R. Stępień, M. Ficek, Adam M. Wojciechowski, M. Klimczak, R. Bogdanowicz, W. Gawlik Adv. Quantum Technol. 5(3), 2100128 2022
Volumetric incorporation of NV diamond emitters in nanostructured F2 glass magneto-optical fiber probes A. Filipkowski, M. Mrózek, G. Stępniewski, J. Kierdaszuk, A. Drabińska, T. Karpate, M. Głowacki, M. Ficek, W. Gawlik, R. Buczyński, A. Wojciechowski, R. Bogdanowicz, M. Klimczak Carbon, 196, 10-19 2022
Magnetically sensitive fiber probe with nitrogen-vacancy center nanodiamonds integrated in a suspended core A. Filipkowski, M. Mrózek, G. Stepniewski, M. Glowacki, D. Pysz, W. Gawlik, R. Buczynski, M. Klimczak, and A. Wojciechowski Opt. Express, 30(11) 19573-19581 2022
Magnetically-sensitive nanodiamond thin-films on glass fibers P. Czarnecka, M. Jani, S. Sengottuvel, M. Mrózek, P. Dabczynski, A. Filipkowski, I. Kujawa, D. Pysz, W. Gawlik, and A. Wojciechowski Opt. Mater. Express, 12(2) 444-457 2022
Zero- to Ultralow-Field NMR Spectroscopy of Small Biomolecules Piotr Put, Szymon Pustelny, Dmitry Budker, Emanuel Druga, Tobias F. Sjolander, Alexander Pines, and Danila A. Barskiy Anal. Chem. 93, 6, 3226–3232 2021
Integration of Fluorescent, NV-Rich Nanodiamond Particles with AFM Cantilevers by Focused Ion Beam for Hybrid Optical and Micromechanical Devices M. Ficek, M. J. Głowacki, K. Gajewski, P. Kunicki, E. Gacka, K. Sycz, M. Mrózek, A. M. Wojciechowski, T. P. Gotszalk, W. Gawlik and R. Bogdanowicz Coatings, 11, 1332 2021
Characterization of strong NV- gradient in the e-beam irradiated diamond sample M. Mrózek, A. M. Wojciechowski and W. Gawlik Diam. Relat. Mater., 120, 108689 2021
Zero-Field NMR J-Spectroscopy of Organophosphorus Compounds S. Alcicek, P. Put, V. Kontul, S. Pustelny J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 2, 787–79 2021
Zero-Field NMR of Urea: Spin-Topology Engineering by Chemical Exchange S. Alcicek, P. Put, D. Barskiy, V. Kontul, S. Pustelny J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 43, 10671–10676 2021
Analysis method for detecting topological defect dark matter with a global magnetometer network H. Masia-Roiga, J. A. Smiga, D. Budkera, V. Dumont, Z. Grujic, D. Kim, D. F. Jackson Kimball, V. Lebedev, M. Monroy, S. Pustelny, T. Scholtesd,i,1, Perrin C. Seguraj, Yannis K. Semertzidise,f, Yun Chang Shine, J. E. Stalnaker, I. Sulai, A. Weis, and A. Wickenbrock Physics of the Dark Universe 28, 100494 2020