Plazma indukowana laserem

Spektroskopia plazmy indukowanej laserowo to technika analityczna, która polega na zogniskowaniu wiązki laserowej na powierzchni próbki lub w gazie i generowaniu plazmy. Plazma taka następnie emituje światło, którego własności zależą - między innymi - od składu próbki. Dlatego analiza widma świecącej plazmy pozwala na identyfikację materiału badanej próbki.

Nasza grupa prowadzi badania mające na celu poznanie podstawowych własności plazmy generowanej laserowo, których znajomość jest istotna dla jej późniejszego zastosowania. Używany przez nas układ eksperymentalny pozwala na jednoczesne wykorzystanie wielu komplementarnych metod diagnostycznych, takich jak metody spektroskopowe lub aktywne metody rozproszeniowe, polegające na próbkowaniu plazmy impulsem laserowym i analizie widma rozproszonego promieniowania.
W naszych eksperymentach jeden skupiony impuls laserowy wytwarza plazmę, a drugi próbkuje ją po pewnym, wybranym czasie. Układ detekcji pozwala na obserwację zarówno emisji z samej plazmy jak i światła na niej rozproszonego. Synchronizacja czasowa wszystkich elementów umożliwia analizę ewolucji obłoku plazmowego.

Eksperymenty:

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
Experimental and theoretical studies of Stark profiles of Ar I 696.5 nm spectral line in laser-induced plasma K. Dzierżęga, W. Zawadzki, F. Sobczuk, M. Lamine Sankhe, S. Pellerin, M. Wartel, W. Olchawa, A. Bacławski, A. Bartecka J Quant Spectrosc Radiat Transfer 237, 106635 2019
Study of Stark broadening of Li I 460 and 497nm spectral lines with independent plasma diagnostics by Thomson scattering K. Dzierżęga, T. Pięta, W. Zawadzki, E. Stambulchik, M. Gavrilović-Božović, S. Jovićević and B. Pokrzywka Plasma Sources Science and Technology 27, 025013 2018
Investigation of thermodynamic equilibrium in laser-induced aluminum plasma using the Halpha line profiles and Thomson scattering spectra M. Cvejic, K. Dzierżęga, and T. Pięta Appl. Phys. Lett. 107, 024102 2015
Laser spectroscopy of thermal plasma B. Pokrzywka, K. Dzierżęga, A. Mendys and S. Pellerin Physica Scripta 2014
Investigation of the local thermodynamic equilibrium of laser-induced aluminum plasma by Thomson scattering technique A. Mendys, M. Kański, A. Farah-Sougueh, S. Pellerin, B. Pokrzywka, K. Dzierżęga Spectrochimica Acta Part B 2014
What can we learn about laser-induced plasmas from Thomson scattering experiments K. Dzierżęga, A.Mendys, B. Pokrzywka Spectrochimica Acta Part B 2014
Simultaneous measurement of electron and heavy particle temperatures in He laser-induced plasma by Thomson and Rayleigh scattering K. Dzierżęga, A. Mendys, B. Pokrzywka, W. Zawadzki, and S. Pellerin Applied Physics Letters 102, 134108 2013
Laser light scattering in a laser-induced argon plasma: Investigations of the shock wave B. Pokrzywka, A. Mendys, K. Dzierżęga, M. Grabiec, S. Pellerin Spectrochimica Acta Part B, 74-75, 24 2012
Study of heating effects during Thomson scattering in laser induced plasma in air G. Travaille, A. Mendys, K. Dzierzega, S. Pellerin, B. Pokrzywka, E. Thouin, B. Bousquet, L. Canioni Contributions to Plasma Physics 51, 171 2011
LTE Experimental Validation in a Gas Metal Arc Welding Plasma Column F. Valensi, S. Pellerin, A. Boutaghane, K. Dzierzega, N. Pellerin and F. Briand Contributions to Plasma Physics 51, 293 2011