Inżynieria stanów kwantowych

Nieliniowy efekt Faradaya w wariancie z modulowaną wiązką laserową jest w naszym laboratorium wykorzystywany również do selektywnego wytwarzania koherencji kwantowych pomiędzy podpoziomami stanu podstawowego w atomach. W przypadku rubidu wytworzyć można spójności o różnicy magnetycznej liczby kwantowej 2, 4, oraz 6. Każda z koherencji jest charakteryzowana poprzez częstość modulacji światła na której się pojawia. Planowany jest rozwój eksperymentu, tak aby dało się wyselekcjonować koherencje Zeemana pomiędzy dowolnymi podpoziomami stanu podstawowego.