Dr hab. Tomasz Kawalec współautorem zwycięskiego grantu ERC

Gratulacje dla dr. hab. Tomasza Kawalca, który jest współautorem projektu Hyades ERC Consolidator Grant na UJ !!!