25 lipca 2017 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Mariusza Mrózka.


Miło nam poinformować, że decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, nasz kolega, dr hab. Krzysztof Dzierżęga został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy!!!


Po przeprowadzeniu rekrutacji w projekcie "Magnetyczny rezonans jądrowy w zerowym polu magnetycznym" na stanowisko doktoranta przyjęty został Pan Piotr Put. Gratulujemy.


Ogłoszono konkurs na stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach projektu badaw


"Lider Fotoniki" to innowacyjny w swojej formule ogólnopolski konkurs przeznaczony dla studen


Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Sciences opens postdoc and PhD student positions w


pełna treść ogłoszenia:


Przeglądowy artykuł "Interatomic potentials of the heavy van der Waals dimer Hg2: A 'test-bed' for theory-to-experiment agreement" autorstwa Marka Krośnickiego (Uniwers


Podczas IV Polskiej Konferencji Optycznej w Legnicy 28.06-02.07.2015 magister Mariusz Mrózek otrzymał dyplom za wyróżnioną pracę młodego naukowca przedstawioną w formie referatu pt.


We wtorek 23.06.2015 r.