Spotkanie inauguracyjne Projektu Zero and Ultra Low Fields NMR Innovative Training Network

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
ma zaszczyt zaprosić na inaugurację projektu

Zero and Ultra-Low Field Nuclear Magnetic Resonance
Innovative Training Network

która odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w sali seminaryjnej H-0-11,
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Stanisława Łojasiewicza 11

Projekt ZULF NMR ma za zadanie stworzyć unikalny program kształcenia w ramach techniki zeropolowego magnetycznego rezonansu jądrowego. Zeropolowy magnetyczny rezonans jądrowy stanowi zupełnie nowy kierunek badań w ramach tej bardzo dobrze ugruntowanej i potężnej metody pomiarowej i obrazowej. Nowe warunki, w jakich prace takie mają być prowadzone (bardzo słabe lub wprost zerowe pole magnetyczne) otwierają przed tą dojrzałą techniką nowe obszary badań i zastosowań. Sam projekt będzie jednak obejmował nie tylko aspekty naukowe, ale także elementy szkolenia z przedsiębiorczości, prawa własności intelektualnej, popularyzacji i komercjalizacji badań naukowych i innych umiejętności niezbędnych nowoczesnym naukowcom, czy to pracującym na uczelni, czy w przemysłowych ośrodkach badawczo-rozwojowych. Dzięki niemu jedenaścioro zatrudnionych w projekcie młodych naukowców, biorąc bezpośredni udział w badaniach prowadzonych w czołowych europejskich instytucjach, przygotuje się do stawiania czoła różnorodnym wyzwaniom stojącym przed światem akademickim i światem przemysłu.

Po raz pierwszy w historii programu Innovative Training Networksinstytucją koordynującą projekt będzie Uniwersytet Jagielloński. Powołane konsorcjum, w którego skład wchodzi osiem uniwersytetów i jeden ośrodek badawczy, wspierać będzie sześć organizacji partnerskich, w tym Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley i firmy związane z komercyjnym wdrażaniem technik rezonansu magnetycznego. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020, a jego całkowity budżet to ponad 2,7 mln euro.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z tematyką projektu oraz osobami zaangażowanymi w jego realizację.

Bieżące informacje na temat projektu są dostępne na stronie: www.zulf.eu.