Promocje habilitacyjne Tomasza Urbańczyka i Adama Wojciechowskiego

13 czerwca w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, z udziałem Pana Prorektora Jarosława Górniaka, Pani Dziekan Ewy Gudowskiej-Nowak oraz Przewodniczących: Rady Dyscypliny Nauki fizyczne Jacka Golaka i Rady Dyscypliny Astronomia Krzysztofa Chyżego, odbyły się uroczyste promocje doktorów habilitowanych z naszego Wydziału. Wśród promowanych znaleźli się nasi nowi doktorzy habilitowani Tomasz Urbańczyk i Adam Wojciechowski. Laudacje wygłosili profesorowie Jarosław Koperski i Wojciech Gawlik.

Serdecznie gratulujemy nowo wypromowanym doktorom habilitowanym – Tomkowi i Adamowi !!!

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z uroczystości, których autorem jest pan Krzysztof Magda.

fot. Krzysztof Magda