Calculations of Stark-broadened line shapes in phase-conjugate degenerate four-wave mixing laser spectroscopy

Autorzy / Authors: 
K. Dzierżęga, W. Olchawa
Czasopismo: 
Phys. Rev. E 72, 046405
Rok: 
2005
Tematyka badań: 
Plazma indukowana laserowo
Spektroskopia laserowa