Investigations of the cathode region of an argon arc plasma by degenerate four-wave mixing laser spectroscopy and optical emission spectroscopy

Autorzy / Authors: 
K. Dzierżęga, B. Pokrzywka and S. Pellerin
Czasopismo: 
J. Phys. D: Appl. Phys., 37, 1742-1749
Rok: 
2004
Tematyka badań: 
Plazma indukowana laserowo