Stark width and shift measurements for the 696.543 nm ArI line using degenerate four-wave mixing (DFWM) spectroscopy

Autorzy / Authors: 
K. Dzierżęga, Ł. Bratasz, S. Pellerin, B. Pokrzywka and K. Musioł
Czasopismo: 
Phys. Scr. 67, 52-58
Rok: 
2003
Tematyka badań: 
Plazma indukowana laserowo