Degenerate four-wave mixing in equilibrium argon arc plasma

Autorzy / Authors: 
K. Musiol, K. Dzierzęga, E. Pawelec, B. Pokrzywka, S. Pellerin & S. Łabuz
Czasopismo: 
J. Phys.D, 30, No 24, 3346-3352
Rok: 
1997
Tematyka badań: 
Plazma indukowana laserowo