Wyznaczanie parametrów starkowskich i względnych prawdopodobieństw przejść elektronowych dla linii widmowych Ar II

Autor: 
Krzysztof Dzierżęga
Rok: 
1992
Typ pracy: 
doktorska