Badanie stałych struktury atomowej metodą mieszania czterech fal w plazmie łukowej

Autor: 
Łukasz Bratasz
Rok: 
2002
Typ pracy: 
doktorska