Wyznaczanie szerokości starkowskich linii spektralnych i względnych wartości prawdopodobieństw przejść w atomach germanu

Autor: 
Bartłomiej Pokrzywka
Rok: 
1984
Typ pracy: 
doktorska