Obrazowanie zimnych atomów w pułapkach dipolowej i magneto-optycznej

Autor: 
Joanna Alicja Gut
Rok: 
2008
Typ pracy: 
magisterska